• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

29.09.2022

Szkolenie dla pracodawców wykonujących roboty budowlane.

29 września 2022 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadzono szkolenie dla pracodawców wykonujących roboty budowlane samodzielnie lub jako podwykonawcy na większych inwestycjach budowlanych. Szkolenie przeprowadził Pan Edward Siwirski Starszy Inspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.

20220929101102

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:

 • przygotowanie do pracy – badania, szkolenia, środki ochrony indywidualnej, kwalifikacje;
 • zagospodarowanie terenu budowy, w tym zabezpieczenie terenu budowy, strefy niebezpieczne, ciągi komunikacyjne, miejsca składowania i magazynowania, pomieszczenia higienicznosanitarne;
 • ocena ryzyka związanego z wykonywaną pracą;
 • instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych;
 • bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy;
 • bezpieczeństwo prac prowadzonych na wysokości;
 • bhp przy wykonywaniu robót ziemnych i w wykopach;
 • bezpieczeństwo przy pracach z użyciem rusztowań;
 • bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych;
 • urządzenia i instalacje elektryczne na budowie.
   

W spotkaniu uczestniczyła również przedstawicielka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Opole, która przedstawiła prezentację pt. "Utrzymanie zdolności do pracy - działania edukacyjne i prewencyjne realizowane przez ZUS".

20220929101322


GIP Przejdź do GIP