• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

18.10.2022

Inauguracja nowej edycji programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”.

17.10.2022 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbyła się inauguracja nowej edycji programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa” na rok akademicki/rok szkolny – 2022/2023.

20221017102626

„Kultura bezpieczeństwa” jest programem edukacyjnym realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w środowisku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów od 2006 roku.

Przeszło 40% wypadków ciężkich i śmiertelnych dotyka młodych i niedoświadczonych pracowników w pierwszym roku pracy. Ogromną rolę w ograniczaniu wypadków przy pracy odgrywa kształtowanie odpowiedzialności oraz nawyku bezpiecznego wykonywania pracy. Przynosi ono największe efekty, gdy rozpoczyna się je jak najwcześniej, dlatego Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje działania edukacyjne na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa także w środowisku dzieci i młodzieży.

Cele programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”:

 • podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (bhp),
 • kształtowanie wśród uczniów szkół średnich i zawodowych oraz studentów świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy,
 • popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym umów cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz zagadnień legalności zatrudnienia.

Bezpłatne materiały edukacyjne:

 • Kultura Bezpieczeństwa dla szkół ponadpodstawowych
  https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P620069861340186351825&html_tresc_root_id=16178&html_tresc_id=21024&html_klucz=10054&html_klucz_spis=
 • Prawo w pracy - pierwsze kroki 
  https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228117/prawo%20pracy%20pierwsze%20kroki.pdf
 • W pierwszej pracy 
  https://www.zus.pl/documents/10182/167776/W+pierwszej+pracy+-+2019/110411ce-3145-4958-b699-9a80ca874766

Materiały multimedialne:

 • https://preview.w2design.pl/preview/ciop/

Pliki do pobrania:

KultBezp logo
 


GIP Przejdź do GIP