• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

04.01.2023

Zmiany w sposobie składania skarg i wniosków o porady drogą elektroniczną

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa pracy, możesz do nas napisać email na adres kancelaria@opole.pip.gov.pl bądź skorzystać z formularz kontaktowego. Nie zapomnij podać swoich pełnych danych teleadresowych. Składane wnioski o poradę prawną nie muszą być podpisane elektronicznie. Możesz również złożyć wniosek o poradę osobiście w kancelarii OIP lub za pośrednictwem systemu ePuap/mObywatel (skrócona instrukcja poniżej, jak dla skarg).

Jeśli chcesz złożyć skargę na pracodawcę, czytaj dalej.

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Głównego Inspektora Pracy nr 35/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz udzielania porad w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, formularz e-skargi na witrynie internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu zostaje zamknięty.

Złożenie skargi do Okręgowego Inspektorau Pracy w Opolu drogą elektroniczną możliwe jest za pośrednictwem systemu ePuap/mObywatel lub poprzez przesłanie skargi emailem na adres kancelaria@opole.pip.gov.pl jako załączony dokument podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym bądź podpisem zaufanym. Skargi przesyłane bez ważnego podpisu elektronicznego nie będa rozpatrywane.

 

UWAGA: Do złożenia odpowiednio podpisanej skargi/zapytania/wniosku za pośrednictwem systemu ePuap/mObywatel nalezy posiadać ważny profil zaufany. Osoby nie posiadające ważnego profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, prosimy o składanie skarg/wniosków/zapytań droga tradycyjną - osobiście lub przesyłąjąc wydrukowany i wypełniony formularz (do pobrania) do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.

 

Skrócona instrukcja złożenia skargi/zapytania/wniosku za pośrednictwem systemu ePuap/mObywatel.

 

Jeżeli posiadamy profil zaufany, należy się zalogować na stronie https://gov.pl (przycisk Zaloguj).

Po pomyślnym zalogowaniu się na ww. stronie przechodzimy pod adres 
https://moj.gov.pl/nforms/engine/ng/index?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego, gdzie ukazuje się formularz Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

W polu Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo najlepiej wpisać zwrot "pracy Opole". Na pierwszym miejscu ukazuje się Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, którego wyboru dokonujemy.

adresowanie

Wypełniamy pozostałe pola formularza nie zapominając o podaniu prawidłowych danych kontaktowych, klikamy Dalej.

Na stronie Podgląd pisma ogólnego wybieramy przycisk Przejdź do podpisu po czym w kolejnym kroku podpisujemy nasze pismo podpisem zaufanym. Po pomyślnym podpisaniu pismo zostaje wysłane do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.


GIP Przejdź do GIP