• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.01.2023

Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP” 2023

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu serdecznie zaprasza wszystkich pracodawców zatrudniających do 20 pracowników do udziału w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP”.

Celem programu jest wsparcie pracodawców w osiągnięciu trwałej poprawy warunków pracy i doprowadzenie zakładu pracy do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy.

Podstawą przystąpienia do programu jest wypełnienie Karty zgłoszenia oraz udział w bezpłatnym szkoleniu.

Realizacja programu w 5 krokach:

Krok 1: Zgłoszenie. Zgłoś się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Możesz to zrobić listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście.

Do pobrania -> karta zgłoszenia T403 2023 KARTA ZGLOSZENIA 2023 .doc

Krok 2: Szkolenie. Uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów edukacyjno - szkoleniowych, w tym tzw. Listę kontrolną z komentarzem, na podstawie której pracodawcy będą mogli przeprowadzić samokontrolę swojej firmy. Opierając się na materiałach przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy pracodawcy samodzielnie będą mogli zweryfikować oraz dostosować warunki pracy i poziom bezpieczeństwa do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
Termin szkolenia zostanie podany na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Pracodawcy zgłoszeni do udziału w programie zostaną poinformowani osobiście.

Krok 3: Realizacja. Na podstawie zdobytej wiedzy samodzielnie zlokalizujesz występujące w Twoim zakładzie nieprawidłowości, ocenisz skalę problemów i zagrożeń, a następnie wyeliminujesz je w określonych terminach. Pozytywny wynik Twoich działań pozwoli Ci na przystąpienie do audytu.

Krok 4: Audyt. Inspektor pracy oceni stopień dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów.

Krok 5: Przyznanie Dyplomu PIP. Poddanie się kontroli sprawdzającej i jej pozytywny wynik stanowią warunki otrzymania przez pracodawcę Dyplomu PIP.

Nie czekaj- zgłoś się sam- Zdobądź Dyplom PIP.

Więcej informacji na temat programu „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Dyplom PIP” znajdą Państwo na stronie: 

https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/118331,zdobadz-dyplom-pip.html


 


Pobierz


GIP Przejdź do GIP