• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.02.2023

Szkolenie dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

W dniu 21.02.2023 r. przedstawiciel z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadził szkolenie pt. "MOBBING - aspekty prawne i psychologiczne. Przeciwdziałanie." dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
 

image0000031
 

Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak:

  • zjawisko mobbingu – charakterystyka,

  • mobbing w Kodeksie pracy,

  • mobbing a dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne - podobieństwa i różniece,

  • radzenie sobie z mobbingiem,

  • obowiązki pracodawcy/pracownika wobec mobbingu.
     

image0000008
 


GIP Przejdź do GIP