• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.02.2023 Artykuł archiwalny

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

Zapraszamy dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.
 

Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

konkurs plastyczny plakat-1

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z obszarów wiejskich:
1) I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,
2) II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Celem konkursu jest:
1) promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego,
2) popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat,
3) popularyzowanie zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym (m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw) oraz ochrony środowiska naturalnego.

Formularze zgłoszeniowe i prace konkursowe należy przekazać do oddziału regionalnego KRUS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

regulamin konkursu plastycznego 2023.pdf

konkurs plastyczny plakat.pdf


GIP Przejdź do GIP