• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.02.2023

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu

Podczas ferii zimowych przedstawiciel z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odwiedził dzieci przebywające na półkoloniach zorganizowanych na terenie województwa opolskiego.  W ramach współpracy w spotkaniach uczestniczył również przedstawiciel z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu.

Podczas spotkań przeprowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa dzieci na wsi i w mieście. Przekazano informacje o potencjalnych zagrożeniach jakie mogą spotkać dzieci podczas wypoczynku oraz przedstawiono wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, wskazując na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych.

20230223głogówek2
23.02.2023 r. zajęcia edukacyjne dla dzieci przebywających na feriach zimowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Głogówku.

20230224tułoiwce
24.02.2023 r. - zajęcia edukacyjne dla dzieci z gminy Tułowice.

Uczestnicy spotkań z zaciekawieniem odniosili się do omówionej tematyki i chętnie dzielili się własnymi przykładami niebezpiecznych zdarzeń. 
20230223głogówek4


GIP Przejdź do GIP