• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.03.2023

Zebranie sprawozdawcze Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2022 Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie działającej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu.

202303281037231

Podczas spotkania omówiono działalność Wojewódzkiej Komisji w 2022 roku:

I. Działania na rzecz oświaty pozaszkolnej,

II. Działania na rzecz środowiska szkolnego,

III. Popularyzacja wiedzy i zagadnień bhp w rolnictwie,

IV. Wizytacje gospodarstw rolnych,

V. Wypadki przy pracy w rolnictwie indywidualnym,

VI. Podsumowanie i wnioski.

20230328111558

W posiedzeniu wzięli udział:

1. Anna Kołodziej – p.o. Okręgowy Inspektor Pracy,

2. Izabela Kik - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu,

3. Danuta Bajak - Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu,

4. Piotr Ciona - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu,

5. Mariusz Nieckarz - Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu,

6. Wiesława Kostrzewa - Andros - Kuratorium Oświaty w Opolu,

7. Bożena Sokołowska - Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,

8. Tomasz Kukułka - Komenda Wojewódzka Policji w Opolu,

9. Katarzyna Mroszczak – Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.

 GIP Przejdź do GIP