• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.04.2023

Zajęcia on-line dla studentów Uniwersytetu Opolskiego

W dniu 28.04.2023 r. Mariusz Wysiński starszy inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadził zajęcia on-line dla studentów Uniwersytetu Opolskiego pt. "Socjolog na rynku pracy". Celem spotaknia było omówienie teoretycznych aspektów funkcjonowania rynku pracy (w ujęciu społecznym), ale także przybliżenie studentom otoczenia związanego z wykonywaniem pracy. 

Podczas wykłądu omówiono następujące zagadnienia:

 1. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy,

 2. Zakres kontroli,

 3. Podmioty podlegające kontroli,

 4. Miejsca prowadzenia kontroli,

 5. Prawa (i obowiązki) inspektora pracy,

 6. Prawa i obowiązki pracodawcy,

 7. Prawa i obowiązki pracownika,

 8. Konsekwencje naruszenia przepisów prawa przez pracodawcę, pracownika, cudzoziemca,

 9. Współpraca z urzędami i organizacjami,

 10. Spór w zakładzie pracy. Czy inspektor pracy może pośredniczyć między niezadowolonym pracownikiem a pracodawcą?,

 11. Działania prewencyjne.

28.04.2023 - Wykład online UO
 


GIP Przejdź do GIP