• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.05.2023

Szkolenie dla pracodawców pn. „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Zdobądź Dyplom PIP”

Dnia 25.05.2023 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu przeprowadzono szkolenie dla pracodawców pn. „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Zdobądź Dyplom PIP”. Spotkanie otworzył i przywitał zgromadzonych uczestników Pan Dawid Rusak Nadinspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. 

Fw9dE4iWIAAy2xG

Szkolenie przeprowadził Pan Jarosław Wołczyk Inspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.

Fw9dF0CWwAARF0U

Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

  • wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym najnowsze zmiany dot. kontroli trzeźwości, wykonywania pracy zdalnej, urlopów pracowniczych,
  • ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy – analizowanie i dokumentowanie warunków pracy,
  • podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie prawa pracy i bhp,
  • wypadki przy pracy.

Pracodawcy uczestniczący w szkoleniu otrzymali materiały, przygotowane przez specjalistów Państwowej Inspekcji Pracy, m.in. „Listę kontrolną z komentarzem”, za pomocą których będą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.

W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Opole: Pani Elżbieta Kaczorowska-Rams Zastępca Dyrektora ds. Dochodów oraz Pani Małgorzata Kręcisz Zastępca Naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek, które omówiły zasady wypełniania ZUS IWA.


GIP Przejdź do GIP