• RSS
  • Wersja tekstowa
27.04.2016

Tydzień Bezpieczeństwa

Z inicjatywy Państwowej Inspekcji Pracy oraz firm budowlanych zrzeszonych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie pomiędzy 25 a 30 kwietnia w całej Polsce odbywają się szkolenia oraz imprezy plenerowe w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa. Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu z tej okazji realizują w terenie cykl szkoleń nt. bezpiecznej organizacji pracy.

Wśród sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie są między innymi firmy realizujące na Opolszczyźnie duże inwestycje, m.in. rozbudowę Elektrowni Opole oraz budowę obwodnicy Nysy. Inspektorzy OIP w Opolu spotykają się z pracownikami tych firm ale także podwykonawców. Cykl spotkań- wykładów opiera się na prezentacji i analizie wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym, które były przedmiotem badań inspektorów OIP w Opolu w minionym, 2015 roku. Jaskrawe przykłady mają poruszyć wyobraźnię tych, którzy odpowiadają za pracę innych, ale także samych pracowników, do czego doprowadzić może często chwila nieuwagi. To także okazja by dopytać inspektorów pracy o szczegóły związane czy to ze sporządzaniem tak kluczowych dokumentów jak Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) czy doboru środków ochrony indywidulanej i zbiorowej. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje bezpłatne materiały PIP, w tym karty bezpiecznego przygotowania do pracy oraz karty pierwszej pomocy.GIP Przejdź do GIP