Pod kołami koparki

Inspektor Pracy OIP w Opolu zakończył kontrolę związaną z wypadkiem przy pracy, do którego doszło w powiecie oleskim. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że do wypadku doszło w czasie załadunku surowca do betonowego, zadaszonego magazynu. Poszkodowany został najechany ładowarką na nogę, biodro i klatkę piersiową. W toku kontroli inspektor pracy ustalił, iż ładowarka pomimo wydania rozstrzygnięcia Urzędu Dozoru Technicznego, zakazującego eksploatacji była w dalszym ciągu eksploatowana, jednak nie przez właściciela a podmiot powiązany. Użytkowanie wózka w złym stanie technicznym było jedną z przyczyn wypadku. Inspektor pracy złożył zawiadomienie do prokuratury przeciwko wspólnikowi spółki – podmiotu kontrolowanego, a także prezesowi firmy, która była właścicielem urządzenia z art. 220 § 1 Kodeksu Karnego- niedopełnienie obowiązku i narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.