Wstrzymanie prac

W pierwszym kwartale tego roku inspektorzy OIP w Opolu wydali łącznie 35 decyzji dotyczących wstrzymania prac ze względu na brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych – na wysokości. Lista nieprawidłowości jest długa, jednak na jej szczycie wciąż utrzymują się rusztowania. Są niekompletne, często źle osadzone. Organizatorzy prac zaniedbują kwestie przygotowania bezpiecznego dojścia do stanowisk pracy na rusztowaniu, brakuje pionów komunikacyjnych. W trakcie jednej z prowadzonych ostatnio kontroli inspektor pracy OIP w Opolu stwierdził m.in. brak oznakowania strefy niebezpiecznej budowy oraz niezabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób postronnych- nieupoważnionych.

Nagminnie pojawia się także problem wykonywania bez środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości a także korzystania z urządzeń bez ochronników słuchu czy też masek p. pyłowych.