• RSS
  • Wersja tekstowa
04.07.2018

Zgłaszanie faktu zawarcia umowy okresowej w trybie art. 25 indeks 1 § 5 Kodeksu pracy

W związku z koniecznością realizacji obowiązku informacyjnego określonego w art. 251 § 5 Kodeksu pracy informujemy, że informacja o zawarciu umowy o pracę na czas określony winna zawierać wskazanie faktu zawarcia umowy, czasokresu trwania oraz uzasadnienia konieczności zawarcia takiej umowy. Wniosek nie powinien zawierać danych osobowych zatrudnianego pracownika.


GIP Przejdź do GIP