• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności

 • Praca przymusowa - publikacja

  Praca przymusowa1

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat pracy przymusowej. Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów i praktyków Grupy Roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę działającej przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organie pomocniczym Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

 • Program profilaktyczny „Bezpiecznie w szkole”.

  Bezpiecznie w szkole PIP

  Celem programu jest wskazanie wymagań prawnych oraz popularyzacja dobrych praktyk w zakresie zapobiegania i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii

 • Konkurs plastyczny „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”

  rysunek

  Ideą konkursu jest bezpieczeństwo dziecka w gospodarstwie rolnym oraz popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie realizacji zadań profilaktyki wypadkowej.

 • Dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych - komunikaty

  Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

 • COVID-19 - zasady

  Mając na uwadze konieczność zachowania reżimu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, informujemy o następujących zasadach i ograniczeniach obowiązujących przy udzielaniu osobistych porad prawnych.

12 »
GIP Przejdź do GIP