Celem programu jest wskazanie wymagań prawnych oraz popularyzacja dobrych praktyk w zakresie zapobiegania i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii