• RSS
  • Wersja tekstowa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Tydzień Bezpieczeństwa w budownictwie 18-24 maja 2015 r

    Miniony tydzień przebiegał pod hasłem „Bezpieczeństwa w budownictwie”. To wspólna akcja sygnatariuszy Porozumienia dla Budownictwa, nad którą patronat objął Główny Inspektor Pracy. Podobnie jak w ubiegłym roku główny cel akcji to promowanie kultury bezpiecznej pracy nie tylko wśród pracowników ale i podwykonawców.
  • Wizyta na VII Sesji Sejmiku Województwa Opolskiego

    Zastępca OIP w Opolu d/s nadzoru Tomasz Krzemienowski 26 maja wziął udział w VII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. Uczestniczącym w obradach przekazał szeroką informację dotyczącą pracy OIP w Opolu w minionym, 2014 roku a także odpowiadał na pytania radnych dotyczące m.in. kontroli podmiotów gospodarczych i zjawiska mobbingu.
  • Mobbing, dyskryminacja i molestowanie seksualne

    Codzienna praca inspektorów pracy OIP w Opolu w terenie nie ogranicza się jedynie do kontroli. Odpowiadając na potrzeby poszczególnych jednostek oraz realizując program przeciwdziałania stresowi inspektorzy OIP w Opolu spotykają się z poszczególnymi grupami zawodowymi na wykładach dotyczących m.in. zagadnień mobbingu i dyskryminacji.
« »
GIP Przejdź do GIP