17.06.2015

Mobbing, dyskryminacja i molestowanie seksualne

Codzienna praca inspektorów pracy OIP w Opolu w terenie nie ogranicza się jedynie do kontroli.  Odpowiadając na potrzeby poszczególnych jednostek oraz realizując program przeciwdziałania stresowi inspektorzy OIP w Opolu spotykają się z poszczególnymi grupami zawodowymi na wykładach dotyczących m.in. zagadnień mobbingu  i dyskryminacji.

W środę, 17 czerwca, pracownicy OIP w Opolu: specjalista Jerzy Szydłak i insp. pracy Piotr Malinowski przeprowadzili zajęcia dla komendantów jednostek powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników Urzędu Skarbowego.

Wyposażeni w odpowiednią wiedzę starali się przekazać słuchaczom najważniejsze informacje dotyczące nie tylko prawnych ale i psychologicznych aspektów zagadnień dyskryminacji i mobbingu.

Wytłumaczyli jakie możliwości działania w przypadku wymienionych zjawisk Inspekcja pracy. Uczestnikom spotkania przekazali także materiały, ulotki i broszury będące w zasobach OIP w Opolu dotyczące zagadnień.
 GIP Przejdź do GIP • banner121883
 • banner121882
 • banner121884
 • banner121881
 • banner49903
 • banner205930
 • banner121886
 • banner186829
 • banner121885
 • banner201680
 • banner193281