Szkolenie "Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym"W dniu 10.05.2022 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbyło się szkolenie dla pracodawców pt. „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”. Prelegentami byli inspektorzy pracy: Anna Wacławik, Gerard Kotyś, Marcin Kury, Mirosław Wiśniewski i Jan Maziakowski.
Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:
• wybrane zagadnienia prawa pracy,
• ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy – analizowanie i dokumentowanie warunków pracy,
• podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie prawa pracy i bhp,
• wypadki przy pracy, sposoby dokumentowania.
Pracodawcy uczestniczący w szkoleniu otrzymali materiały przygotowane przez specjalistów PIP, m.in. „Prewencja wypadkowa. Lista kontrolna z komentarzem”, za pomocą których będą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.