25.06.2015

Szkolenie dla kadrowych

Pracownicy działów kadr jednostek regionalnych Archiwów Państwowych z całego kraju goszczą na Opolszczyźnie. Jednym z  punktów spotkania było szkolenie z zakresu dyskryminacji i mobbingu, które przeprowadził Inspektor Pracy Krzysztof Strażnik z OIP w Opolu. Zapoznał zainteresowanych z zakresem możliwości diagnozowania tych zjawisk przez inspektorów pracy, a także podstawami prawnymi.  Uczestnicy spotkania otrzymali pakiety ulotek i broszur, dotyczących mobbingu , dyskryminacji a także poradniki na temat stresu w pracy.

Warto przypomnieć, że inspektor pracy kontrolując firmę na podstawie anonimowych ankiet może wychwycić zjawiska związane z mobbingiem czy dyskryminacją. W przepisach sankcyjnych brak jest jednak uregulowań, które wskazywałyby, że zjawiska te są wykroczeniem. Szukający sprawiedliwości pracownik powinien zwrócić się z indywidualnym wnioskiem do sądu.GIP Przejdź do GIP  • banner121884
  • banner121882
  • banner121883
  • banner121881
  • banner49903
  • banner121886
  • banner186829
  • banner121885
  • banner201680
  • banner205930