30.06.2015

Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Inspektor Pracy Piotr Malinowski  z OIP w Opolu został powołany w skład Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, przy wojewodzie opolskim. W 20 osobowym gremium zasiadają również przedstawiciele m.in. Komendy Wojewódzkiej Policji, CBŚP, Straży Granicznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy a także organizacji zajmujących się pomocą pokrzywdzonym.

Projekt powołania Wojewódzkich Zespołów do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi to inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, współfinansowana z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wartość projektu wynosi 464 tys. euro

Pomysłodawcom  zależy na zbudowaniu  sprawnej platformy wymiany informacji i współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami, które podczas swojej pracy i służby mogą mieć do czynienia ze zjawiskiem handlu ludźmi. Wspólne działanie ułatwi również realizacje celów prewencyjnych. Zadaniem zespołu jest m.in. stworzenie listy głównych problemów występujących na danym terenie, wraz ze sposobami ich rozwiązania.

Według danych przekazanych na spotkaniu w Opolu przez Juliusza Karpińskiego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Polsce można wydzielić trzy grupy potencjalnych ofiar - to małoletni, osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji finansowej oraz osoby poszukujące pracy.

Nadal największa część zidentyfikowanych przypadków dotyczy handlu wewnętrznego. Niestety według danych europejskich zaledwie 1 osoba na 100 szuka oficjalnie pomocy.

 

Więcej na temat projektu znaleźć można na stronie: www.handelludzmi.euGIP Przejdź do GIP  • banner121884
  • banner121882
  • banner121883
  • banner121881
  • banner49903
  • banner121886
  • banner186829
  • banner121885
  • banner201680
  • banner205930