03.07.2015

Upały i praca

Przed nami pierwsza w to lato fala upałów. Przypominamy podstawowe zasady dot. pracy podczas upałów.

To pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach podwyższonej temperatury powietrza, nieodpłatnie, napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników. Obowiązek ten powstaje przy temperaturze przekraczającej 25°C przy pracach na otwartej przestrzeni oraz 28°C na stanowisku pracy w pomieszczeniu. Napoje powinny być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej.

W przypadku osób wykonujących prace brudzące na otwartej przestrzeni w wysokiej temperaturze, pozbawionych dostępu do wody bieżącej, pracodawca zobowiązany jest ponadto zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.

Pracodawcy powinni również zadbać o stan techniczny okien i świetlików, by posiadały np. żaluzje i rolety, eliminujące nadmierne nasłonecznienie stanowisk pracy oraz urządzenia pozwalające na ich łatwe i bezpieczne otwieranie z poziomu podłogi.

Pracodawca musi zapewnić właściwą temperaturę w pomieszczeniu pracy , odpowiednią do rodzaju wykonywanych zajęć. I tak:

- Temperatura w pomieszczeniach biurowych lub innych, w których wykonuje się lekką pracę fizyczną nie może być niższa niż 18 stopni C

- pozostali pracownicy, zatrudnieni w pomieszczeniach pracy, np. halach produkcyjnych, muszą mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni C

- przepisy nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy

Według specjalistów z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi komfortowe temperatury otoczenia dla różnych rodzajów pracy wynoszą:

20- 22,8 stopni C dla pracy lekkiej w pozycji siedzącej zimą

23,9-26,7 stopni C dla pracy lekkiej w pozycji siedzącej latem

18,3 stopni C dla pracy średniociężkiej

15, 5 stopni C dla pracy bardzo ciężkiej

 

Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 stopni C, a wilgotność powietrza jest większa niż 65%, a także w warunkach bezpośredniego oddziaływania otwartego źródła promieniowania (np. przy piecach hutniczych, wytapianiu metali czy szkła)

Praca w wysokich temperaturach może doprowadzić do odwodnienia, wyczerpania cieplnego bądź udaru.

 

 

 

 

 


GIP Przejdź do GIP  • banner121884
  • banner121882
  • banner121883
  • banner121881
  • banner49903
  • banner121886
  • banner186829
  • banner121885
  • banner201680
  • banner205930