21.10.2015

Studenci obcokrajowcy w pracy

Z inicjatywy Okręgowego Inspektora Pracy Arkadiusza Kapuścika w siedzibie OIP w Opolu odbyło się szkolenie dla pracowników opolskich uczelni wyższych, którzy opiekują się studentami obcokrajowcami. Szkolenie przeprowadził inspektor pracy Piotr Malinowski, z sekcji legalności zatrudnienia.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami zatrudniania studentów obcokrajowców. Oczywiście obcokrajowcy studiujący w Polsce stacjonarnie mogą pracować bez posiadania zezwolenia. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku studentów studiów zaocznych.

Warto wiedzieć, że z punktu widzenia dostępu do polskiego rynku pracy przepisy wyróżniają 3 grupy obcokrajowców:

1.  Cudzoziemcy uprzywilejowani, którzy mogą pracować bez zezwolenia– przez szczególny status pobytu, obywatelstwo kraju UE/EOG, status członka rodziny obywatela UE/EOG itp.;

2. Cudzoziemcy, od których wymaga się zezwolenia na pracę oraz podstawy pobytu uprawniającej
do wykonywania pracy.

3. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, od których wymaga się tylko podstawy pobytu uprawniającej do wykonywania pracy.

Na dziś obywatele 31 krajów świata mogą podjąć pracę na terenie RP bez zezwolenia. Dotyczy to obywateli Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Księstwa Liechtensteinu.

Bez zezwolenia ale na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy mogą podejmować pracę na terenie RP obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii. Pod warunkiem jednak, że wykonują pracę przez nie dłużej niż pół roku w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Pracodawcy muszą pamiętać również o obowiązku rejestracji we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy  pisemnego oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy danemu cudzoziemcowi, jeszcze przed faktycznym podjęciem przez niego pracy. W oświadczeniu tym muszą znaleźć się informacje nt. zawodu, miejsca wykonywania pracy, data rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto a także informacja o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców.

Praca wykonywana przez cudzoziemców z tej grupy musi odbywać się na warunkach określonych w oświadczeniu. Jeśli faktyczne warunki odbiegają od tych z oświadczenia (np. niższe zarobki) praca na podstawie oświadczenia uznana będzie za nielegalną.

Ważne! Wszyscy cudzoziemcy wykonujący prace na terenie RP musza mieć umowę na piśmie. Nawet w przypadku umów cywilnoprawnych.

A szczegółowe informacje na temat zasad zatrudniania obcokrajowców oraz informatory dla samych zainteresowanych podjęciem pracy znajdą państwo w wydawnictwach PIP, dostępnych także w wersji elektronicznej pod linkiem: www.pip.gov.pl/pl/prawo-pracy/66552,prawo-wydawnictwa.html

 


GIP Przejdź do GIP  • banner121884
  • banner121882
  • banner121883
  • banner121881
  • banner49903
  • banner121886
  • banner186829
  • banner121885
  • banner201680
  • banner205930