Blisko 50 pracowników Państwowej Straży Pożarnej wzięło udział w szkoleniu dotyczącym dyskryminacji i mobbingu. Szkolenie z ramienia OIP w Opolu przeprowadził specjalista Roman Zemanek. Uczestnicy spotkania otrzymali również odpowiednie materiały, ulotki i broszury, dotyczące ww. zagadnień.