• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Dla pracowników

  • Kampania informacyjna Europejskiego Urzędu ds. Pracy pod nazwą „Prawa przez cały rok”

  • Praca przymusowa - publikacja

    Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat pracy przymusowej. Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów i praktyków Grupy Roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę działającej przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organie pomocniczym Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.
  • Porady prawne w siedzibie OIP zawieszone

    Z uwagi na gwałtownie rozprzestrzeniający się wirus SARS-CoV-2 i wzrost liczby osób zakażonych porady prawne udzielane będą przez pracowników OIP Opole wyłącznie drogą telefoniczną oraz internetową. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.
« »
GIP Przejdź do GIP