• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.06.2021

Dyżur telefoniczny organizowany we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Zapraszamy na dyżur telefoniczny, który organizujemy we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu.

Środa, 9 czerwca 2021 r., godz. 10:00 - 12:00
 

Inspektor Pracy Jarosław Wołczyk z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, udzieli Państwu informacji w zakresie:
technicznego bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa i przemysłu.

Numer telefonu: 531 755 465

 

 

Specjalista ZUS udzieli Państwu informacji na temat Konkursu pt.„Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”, a w szczególności:

1. Zasad i warunków udziału w Konkursie 2021.01.

 2. Terminu składania wniosków.

 3. Niezbędnej dokumentacji jaką należy przygotować i złożyć do ZUS, aby wziąć udział w Konkursie.

Numer telefonu: 77 451-17-95


GIP Przejdź do GIP