11.06.2015

Strażacy na szkoleniu

Blisko 50 pracowników Państwowej Straży Pożarnej wzięło udział w szkoleniu dotyczącym dyskryminacji i mobbingu. Szkolenie z ramienia OIP w Opolu przeprowadził specjalista Roman Zemanek. Uczestnicy spotkania otrzymali również odpowiednie materiały, ulotki i broszury, dotyczące ww. zagadnień.

W spotkaniu, które odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu uczestniczyli przedstawiciele jednostek z całego regionu, zarówno mundurowi jak i pracownicy cywilni. Prowadzący zajęcia dokładnie wytłumaczył na czym polega dyskryminacja opierając się na przykładach, m.in. ze skarg wpływających do OIP w Opolu. Skupił się także na rozróżnieniu zjawisk dyskryminacji bezpośredniej oraz pośredniej, przytaczając orzeczenia sądów poszczególnych instancji w konkretnych sprawach. Przypomniał, że jednym z obowiązków pracodawcy jest stałe przeciwdziałanie dyskryminacji.

W drugiej części spotkania opierając się na wytycznych prawnych specjalista Roman Zemanek skupił się na zjawisku mobbingu. Warto przypomnieć, że mobbing  to, według zapisów Kodeksu Pracy - Uporczywe i długotrwałe zastraszanie pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Wymieniane są trzy fazy mobbingu

- konflikt z pracownikiem, plotki, negowanie wiedzy pracownia

- pracownik przyjmuje rolę „kozła ofiarnego”

- pracownik nie potrafi już sprostać stawianym mu wymaganiom. Występują stany depresji lub agresji a w ślad za tym stany chorobowe.

Do OIP w Opolu zwracają się osoby, które skarżą się na zjawiska dyskryminacji i mobbingu. W zeszłym roku takich skarg i wniosków było w sumie 44. Warto dodać, że Inspekcja Pracy w trakcie kontroli, na podstawie anonimowych ankiet może wychwycić ww. zjawiska w danych firmach. W przepisach sankcyjnych brak jest jednak uregulowań, które wskazywałyby, że zjawiska te są wykroczeniem. Szukający sprawiedliwości pracownik powinien zwrócić się z indywidualnym wnioskiem do sądu.GIP Przejdź do GIP  • banner121884
  • banner121882
  • banner121883
  • banner121881
  • banner49903
  • banner121886
  • banner186829
  • banner121885
  • banner201680
  • banner205930