• RSS
  • Wersja tekstowa
28.09.2020

Konkurs plastyczny „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”

Wojewódzka  Komisja d/s  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu ogłasza rozpoczęcie:

Konkursu plastycznego pod hasłem:
„Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”

Ideą konkursu jest bezpieczeństwo dziecka w gospodarstwie rolnym oraz  popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomość przepisów i  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie realizacji zadań profilaktyki wypadkowej.

Konkurs plastyczny o tematyce BHP w rolnictwie, pod hasłem: „Zagrożenia wypadkowe
w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”, organizowany dla uczniów klas od 0 do VI szkół podstawowych województwa opolskiego. Zadaniem Konkursowym jest w wykonaniem pracy plastycznej na arkuszu w formatach A3 lub A4, w dowolnej technice, na temat zagrożenia występującego w gospodarstwie wiejskim. Prace powinny być opisane (nazwisko i imię ucznia oraz prowadzącego nauczyciela, klasa, adres szkoły, telefon) wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu konkursu.

 

Prace plastyczne należy przesyłać lub przekazywać do dnia 13.11.2020 r.
 na adres: 

Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
ul. Oleska 121 C, 45-231 Opole.

UWAGA: Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub ucznia pełnoletniego zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika konkursu oraz wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu).

Szczegóły na temat konkursu można znaleźć na stronie -  www.opole.pip.gov.pl

Wszystkich uczniów gorąco zachęcamy do udziału w Konkursie.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez Organizatorów.

 

         Pobierz


GIP Przejdź do GIP