• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

15.06.2022

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy 2022”.

I etap konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy 2022” rozstrzygnięty!

15.06.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy 2022”.

20220615101857

20220615102001

Celem konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Artur Mazurek  – p.o. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru – Przewodniczący Komisji,
 2. Krystyna Ciemniak – Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego FZZ - członek Komisji,
 3. Wojciech Rajchel  – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ - członek Komisji,
 4. Józef Jastrzębski - przedstawiciel Klubu SIP przy NSZZ „Solidarność” - członek Komisji,
 5. Dawid Rusak – Nadinspektor Pracy – członek Komisji,
 6. Mirosław Marszałek  - Młodszy Inspektor Pracy – członek Komisji,
 7. Agnieszka Pierianowicz  – sekretarz Komisji,

po zapoznaniu się z nadesłaną dokumentacją, dokonała oceny zgłoszonych kandydatów oraz wytypowała trzech laureatów etapu wojewódzkiego, którzy jednocześnie uzyskali kwalifikację do etapu krajowego.

20220615120426

Kryteria oceny społecznych inspektorów pracy na etapie wojewódzkim:

 • działania społecznych inspektorów pracy w zakresie poprawy stanu bhp,
 • realizacja uprawnień SIP,
 • rezultaty działalności SIP na rzecz poprawy stanu bhp,
 • działania SIP na rzecz zapewnienia przez zakład prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw podejmowanych na rzecz zatrudniania pracowników zakładu na podstawie stosunku pracy zamiast na umowach cywilnych.

Podsumowanie konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” na etapie wojewódzkim odbędzie się w IV kwartale 2022 r., podczas uroczystości podsumowującej działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.


GIP Przejdź do GIP