• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

05.07.2022

Zapraszamy do udziału w XVII edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2022

LODOŁAMACZ W ROLI GŁÓWNEJ - Rusza XVII edycja Konkursu

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 17 lat przyznaje prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.

Konkurs Lodołamacze powstał, by promować zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. 

To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji, ale i na równi przedstawia działania małych i średnich firm.

Konkurs pokazuje - dzięki szczegółowym kategoriom - jak szeroki zakres może mieć społeczne zaangażowanie firm: od działań na rzecz pracodawców, przez edukację, promocję różnorodności, zdrowia, dostępności, pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Laureaci konkursu co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu. Nagradzane firmy charakteryzują się wszechstronnym zaangażowaniem w projekty społeczne.

W ciągu 16 lat trwania konkursu wzięło w nim udział ponad 7000 firm. Kapituły Konkursu przyznały 1500 nagród oraz 400  wyróżnień. Na temat Kampanii Lodołamacze powstało ponad 6000 publikacji w mediach ogólnopolskich, regionalnych.

Co roku Organizator Konkursu stara się go ulepszać w taki sposób, aby odpowiadał na zmieniające się potrzeby i przystosowywał do nowych trendów w społecznym zaangażowaniu biznesu w Polsce.

W tym roku wprowadzono dwie zmiany w kategoriach konkursu:

 • W kategorii Przyjazna przestrzeń wprowadzono dodatkowo dostępność cyfrową. Od tego roku kategoria będzie nazywać się Przyjazna Przestrzeń – Dostępność. Będziemy wyróżniać i nagradzać dostęp do informacji cyfrowej bez barier.

Dostępność internetowa oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami mogą postrzegać, rozumieć, nawigować i wchodzić w interakcje z internetem, oraz że mogą się do niego przyczyniać. Dostępność Internetu przynosi również korzyści innym, w tym osobom starszym, których zdolności obniżają się z powodu starzenia.

 • W kategorii Otwarty rynek pacy będą mogli wziąć udział tylko przedsiębiorcy otwartego rynku pracy bez fundacji, stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą. Fundacje i Stowarzyszenia prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej  będą mogły wziąć udział w konkursie w kategorii Instytucja.

​Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie www.lodolamacze.info.pl.

Podsumowanie:

Forma konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, ale nie tylko.
Poniżej wszystkie kategorie konkursu:

 • Zatrudnienie Chronione,
 • Otwarty Rynek Pracy,
 • Rehabilitacja społeczno-zawodowa,
 • Instytucja,
 • Przyjazna przestrzeń -Dostępność,
 • Zdrowa Firma,
 • Dziennikarz bez barier.

Kategoria specjalna:

 • Super Lodołamacz,
 • Lodołamacz Specjalny.


Zasady uczestnictwa w Konkursie:

Powołana przez Organizatora Kapituła Konkursu będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, a także rozstrzygnie konkurs w głosowaniu.

Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl .

Termin nadsyłania zgłoszeń (formularzy zgłoszeniowych) mija 15 sierpnia 2022 roku.
We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia konkursu. Ogólnopolskich laureatów konkursu poznamy 6 października podczas Gali Ogólnopolskiej w Zamku Królewskim w Warszawie. 

Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy.


GIP Przejdź do GIP