• RSS
  • Wersja tekstowa

Organizacja ochrony pracy

  • Wizyta na placu budowy

    Blisko 40 inspektorów pracy z całej Polski, uczestników szkolenia doskonalącego dla inspektorów branży budowlanej, które odbyło się w ośrodku PIP we Wrocławiu, odwiedziło największy plac budowy w naszym kraju- budowę dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole. Opiekunem grupy z ramienia OIP w Opolu był st. insp. Artur Margazyn, wyznaczony również na koordynatora specjalistycznego zespołu z OIP Opole ds. tej inwestycji. W wizycie wzięła udział również Mirosława Kamińska z GIP
  • Szkolenie dla służb BHP- Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie

    Ponad 20 pracowników służb BHP zatrudnionych w dużych zakładach naszego regionu a także tych świadczących usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw wzięło udział w szkoleniu dotyczącym wypadków przy pracy. Z ramienia OIP w Opolu szkolenie poprowadził nadinspektor Wacław Bojnowski. Spotkanie odbyło się w Izbie Rzemieślniczej w Opolu.
« »
GIP Przejdź do GIP