• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

08.03.2022

Rozstrzygnięcie etapu regionalnego Konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy" dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadzono etap regionalny IX edycji konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp pod nazwą "Poznaj swoje prawa w pracy". Konkurs odbył się w dniu 07.03.2022 r. o godz. 10.00. Uczestniczyło w nim 22 uczniów z 13 placówek oświatowych z terenu województwa opolskiego.

20220307100834

Zadaniem konkursowym było udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów bhp, opracowanego przez Okręgową Komisję Konkursową. Test wiedzy składał się z 35 pytań. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut. O III miejsce na podium rywalizowało 4 uczniów. Ich zadaniem w dogrywce było rozwiązanie testu wiedzy składającego się z 10 pytań.

20220307102057

Laureatami tegorocznej edycji konkursu na etapie regionalnym zostali:

  • I miejsce – Urszula Charytanowicz z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie.

Opiekun: Magdalena Siemiątkowska.

20220307121539

  • II miejsce – Kacper Rosiak z Zespołu Szkół w Wołczynie.

Opiekun: Krzysztof Staszewski.

  • III miejsce – Wiktoria Krajcer z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce.

Opiekun: Anna Nalichowska.

Laureaci z rąk Pani Anny Kołodziej p.o. Okręgowego Inspektora Pracy oraz członków komisji konkursowej odebrali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY!

Zwycięzcy etapu regionalnego będą reprezentować Opolszczyznę w finale ogólnopolskim. Zgodnie z regulaminem konkursu etap centralny konkursu zostanie przeprowadzony przez Głównego Inspektora Pracy, nie później niż do 30 kwietnia danego roku szkolnego.


GIP Przejdź do GIP