• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.03.2022

Zajęcia edukacyjne dla uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu.

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu.

20220323092139

Zagadnienia prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy były głównym tematem przeprowadzonego w dniu 23.03.2022 r. wykładu dla uczniów.

20220323091633


GIP Przejdź do GIP