• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.03.2022

Podpisanie porozumienia pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.

Anna Kołodziej p.o. Okręgowy Inspektor Pracy oraz Maciej Kalski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniu 24.03.2022 r. podpisali porozumienie o współpracy na rzecz wsparcia cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

INF 4

INF 3

W ramach podpisanego porozumienia współpraca będzie polegać w szczególności na: uczestnictwie przedstawicieli w spotkaniach organizowanych przez Centrum Integracji Cudzoziemców (CIC) dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, wzajemnym informowaniu i uczestniczeniu w przedsięwzięciach organizowanych na rzecz cudzoziemców, rozpowszechnianiu informacji na temat działalności CIC w zakresie związanym z świadczeniem usług na potrzeby cudzoziemców, wymianie informacji oraz wzajemnej pomocy w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Ustanowienie współpracy ma na celu prowadzenie wspólnych działań na rzecz integracji cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, opartych na wymianie informacji i wsparciu w przedmiotowym zakresie.GIP Przejdź do GIP