• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

14.09.2022

Konferencja „BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE – GRAWITACJI NIE OSZUKASZ”.

13 września 2022 r. w Auli Błękitnej Zespołu dydaktycznego "Łącznik" Politechniki Opolskiej odbyła się konferencja z zakresu bezpieczeństwa pracy w budownictwie pod hasłem: „BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE – GRAWITACJI NIE OSZUKASZ”. 
Organizatorem wydarzenia był Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu oraz Politechnika Opolska Wydział Budownictwa i Architektury.

20220913091540

Konferencję zorganizowano w ramach rozpoczętej w styczniu 2022 roku 3-letniej strategii kontroli i prewencji Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie, której celem jest radykalne zmniejszenie występujących zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu prac budowlanych. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu zarejestrowano 6 wypadków śmiertelnych w bieżącym roku, w tym 5 związanych z upadkiem z wysokości w budownictwie.
W związku z powyższym tematyka konferencji wpisała się w problematykę i słabość opolskiego województwa.

Patronat Honorowy nad konferencją objęła Pani Minister Katarzyna Łażewska - Hrycko Główny Inspektor Pracy.

Konferencję rozpoczął Pan Minister Jarosław Leśniewski Zastępca Głównego Inspektora Pracy, który odczytał list Głównego Inspektora Pracy Pani Katarzyny Łażewskiej – Hrycko adresowany do uczestników konferencji.

09215220220913215204

Następnie głos zabrali gospodarze wydarzenia - Pani Anna Kołodziej p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu oraz Pan Profesor Marcin Lorenc Rektor Politechniki Opolskiej.

092257DLE03798

092626DLE03810

W pierwszym bloku konferencji wystąpili pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy:

1. Pan Minister Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, który przedstawił założenia „Kampanii prewencyjno-kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy. BUDOWA. STOP WYPADKOM!”09361220220913215254

2. Pan Artur Margazyn, Nadinspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, który przedstawił wykład nt.  „Opolska statystyka - przykłady nieprawidłowości przy pracach na wysokości oraz dobre praktyki”095329DSC08016

3. Pan Adam Drobisz, Starszy Inspektor Pracy – Specjalista z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, który przedstawił: „Analizę zagrożeń na przykładzie dwóch wypadków przy pracy, związanych z upadkiem z wysokości”.102152DLE03845

W drugim bloku konferencji wystąpili przedstawiciele uczelni wyższych oraz przeprowadzono panel dyskusyjny:

1. Pani prof. dr hab. inż. Ewa Błazik - Borowa z Politechniki Lubelskiej, która przedstawiła wykład nt.: „Analiza wykorzystania nośności rusztowań budowlanych w Polsce”110921DLE03885

2. Pani dr inż. Anna Rawska - Skotniczny z Politechniki Opolskiej, która przedstawiła wykład nt.: „Czy rusztowanie to zawsze rusztowanie?”113216DSC08032

3. Panel dyskusyjny na temat „Kto może odbierać rusztowania?” z udziałem prelegentów oraz zaproszonych gości: Artur Margazyn (OIP Opole), Adam Drobisz (OIP Opole), Andrzej Marynowicz (PO), Anna Rawska-Skotniczny (PO), Piotr Kmiecik (Multiserwis Sp. z o.o.), Elżbieta Nowicka-Słowik (PIGR).113547DSC08036

W trzecim bloku konferencji wystąpili przedstawiciele firm budowlanych:

1. Pan Michał Boszczar, Dyrektor Realizacji Projektów, przedstawiciel firmy Adamietz Sp. z o.o., który przedstawił wykład nt. „Kształtowanie kultury i świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy przy pracach na wysokości”
130055DLE03914

2. Pan dr inż. Piotr Kmiecik, przedstawiciel firmy Multiserwis Sp. z o.o., który przedstawił wykład nt. „Stosowanie Środków Ochrony Indywidualnych zabezpieczających przed upadkiem z rusztowania - dobór punktów kotwiczących” 131832DLE03921

3. Pan Bartosz Nyk, przedstawiciel firmy PERI Polska Sp. z o.o., który przedstawił wykład nt. Bezpieczne rusztowania PERI UP”.
134046DLE03934

Punktem kulminacyjnym ostatniej, czwartej części konferencji był pokaz montażu rusztowania, ze zwróceniem uwagi na newralgiczne aspekty podczas jego prawidłowego eksploatowania.
Na koniec Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 z Opola Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła pokazową akcję ratowniczą - ewakuacji poszkodowanego z pomostu roboczego rusztowania.
Ideą tego typu konferencji było również promowanie dobrych praktyk i próba krzewienia większej kultury bezpieczeństwa pracy na opolskich budowach.
143140DSC08073

W konferencji wzięło udział 126 uczestników, w tym przedstawiciele: władz samorządowych, służb, inspekcji, urzędów, instytucji, związków zawodowych, organizacji działających na terenie województwa opolskiego, Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego, przedstawiciele uczelni wyższych, partnerzy społeczni, pracodawcy i pracownicy.

Konferencja zorganizowana została w sposób hybrydowy, dla zainteresowanych była dostępna transmisja on-line, za pośrednictwem kanału YouTube.

Partnerzy wspierający konferencję: firma Multiserwis Sp. z o.o. z Krapkowic, firma Adamietz Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich, firma Peri Polska Sp. z o.o., Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, Państwowa Straż Pożarna.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: TVP3 Opole, Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska, czasopismo Przegląd Budowlany.

Relacje z konferencji dostępna są na:
https://www.youtube.com/watch?v=BfE7zp1pkGo

https://doxa.fm/aktualnosci/region/o-bezpieczenstwie-w-budownictwie-w-politechnice-opolskiej/

https://opole.tvp.pl/62738978/stop-wypadkom-na-budowie-konferencja-o-bezpieczenstwie

https://radio.opole.pl/103,618139,jak-minimalizowac-ryzyko-wypadku-przy-pracy-na-bGIP Przejdź do GIP