• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.11.2022

Szkolenie dla członków OSPSBHP Oddział w Opolu

23 listopada 2022 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadzono szkolenie dla członków Ogólnolopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Opolu dot. postępowania powypadkowego. 

20221123090452

Spotkanie otworzyli: Radosław Pych Prezes Oddziału Ogólnolopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Opolu oraz Artur Mazurek p.o. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru.

Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak:

  • Wypadki przy pracy - ubezpieczenie wypadkowe,

  • Podstawy prawne związane z wypadkiem przy pracy,

  • Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy,

  • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku,

  • Przykłady wypadków przy pracy.

20221123090528


GIP Przejdź do GIP