• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.07.2021

III Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” organizowana jest pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy oraz patronatem medialnym TVP Info. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

PlakatMWZdodruku21.06.2021-1

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.

Grupą docelową konkursu jest młodzież w wieku od 15 do 23 lat włącznie, której zadaniem będzie przygotowanie krótkiego filmu pod hasłem „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”. Uczestnicy konkursu mogą dokonywać zgłoszeń i przesyłać swoje filmy do 17 października 2021 r.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika Konkursu pracy konkursowej na temat filarów międzynarodowej kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasadę 1, która brzmi: „Przejmij inicjatywę – zaangażuj się”, także w kontekście zagrożeń wynikających z sytuacji epidemicznej spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-COV-2 na terytorium Polski , poprzez zrealizowanie utworu audiowizualnego w postaci filmu.  Długość nagrania powinna wynosić od 30 sek. do 2 min. 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Regulamin-konkursu-MWZ2021-na-strone-15062021.pdf
Aneks do RegulaminuMWZ2021 Podpis PK.pdf
 


Pobierz


GIP Przejdź do GIP