• RSS
  • Wersja tekstowa
08.06.2020

COVID-19 - zasady

Mając na uwadze konieczność zachowania reżimu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, informujemy o następujących zasadach i ograniczeniach obowiązujących przy udzielaniu osobistych porad prawnych:

  1. Osobiste porady prawne udzielane są w siedzibie OIP Opole od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 9:00-15:00, na parterze budynku Inspektoratu w wydzielonej części z osobnym wejściem z zewnątrz.
  2. Osobiste porady prawne udzielane są po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu daty i godziny porady. Umówienie wizyty na poradę odbywa się w godzinach 7:30-15:30 pod  numerem telefonu 77 4700900
  3. Porada prawna trwa nie dłużej niż 15 minut.
  4. Porady prawne w jednym czasie udzielane są wyłącznie jednej osobie.
  5. Interesanci obowiązani są do: dezynfekcji dłoni przy wejściu do budynku, zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy. 
  6. Interesanci oczekują na poradę na zewnątrz budynku z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych, oczekując na wyraźne wezwanie pracownika udzielającego porad.
  7. Interesant nie może skorzystać z porady osobistej w przypadku zewnętrznych oznak infekcji lub gdy jest chory, znajduje się w izolacji lub kwarantannie.
  8. Każdy interesant może skorzystać z poradnictwa w formie telefonicznej udzielanej przez Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00.  Więcej informacji: http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/porady_wszystkie
  9. Istnieje jednocześnie możliwość uzyskania porady po złożeniu wniosku w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kancelaria@opole.pip.gov.pl.

Klauzyla informacyjna - ochrona danych osób fizycznych


GIP Przejdź do GIP