• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

08.06.2020

COVID-19 - zasady

Mając na uwadze konieczność zachowania reżimu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, informujemy o następujących zasadach i ograniczeniach obowiązujących przy udzielaniu osobistych porad prawnych:

  1. Osobiste porady prawne udzielane są w siedzibie OIP Opole w poniedziałki w godzinach: 09:00-15:00 oraz 15:30-18:00, w czwartki w godzinach: 09:00-15:00 na parterze budynku Inspektoratu.
  2. Porada prawna trwa nie dłużej niż 15 minut.
  3. Porady prawne w jednym czasie udzielane są wyłącznie jednej osobie.
  4. Interesanci obowiązani są do: dezynfekcji dłoni przy wejściu do budynku, zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy. 
  5. Interesanci oczekują na poradę na zewnątrz budynku z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych, oczekując na wyraźne wezwanie pracownika udzielającego porad.
  6. Interesant nie może skorzystać z porady osobistej w przypadku zewnętrznych oznak infekcji lub gdy jest chory, znajduje się w izolacji lub kwarantannie.
  7. Każdy interesant może skorzystać z poradnictwa w formie telefonicznej udzielanej przez Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00.  Więcej informacji: http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/porady_wszystkie
  8. Porady telefoniczne - infolinia OIP Opole dostępna jest pod numerami 459 595 415 (dla telefonów komórkowych) oraz 801 002 415 (dla telefonów stacjonarnych) codziennie w godzinach 09:00-15:00. Dodatkowo w poniedziałki również w godz. 15:30-18:00. Koszt połączenia z infolinią wg. stawki operatora telekomunikacyjnego.

  9. Istnieje jednocześnie możliwość uzyskania porady po złożeniu wniosku w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kancelaria@opole.pip.gov.pl.

Klauzyla informacyjna - ochrona danych osób fizycznych


GIP Przejdź do GIP