Sprawozdania z działalności

Sprawozdania z działalności OIP Opole będą udostępniane po przesłaniu prośby o udostępnienie na adres email kancelaria@opole.pip.gov.pl.