• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Kierownictwo OIP Opole

p.o. Okręgowy Inspektor Pracy Anna Kołodziej
p.o. Zastępca OIP d/s Nadzoru
Artur Mazurek
Zastępca OIP d/s Prawno-Organizacyjnych       
 

GIP Przejdź do GIP