Kontakt

Informacji prasowych udziela kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy
pod numerem telefonu 77 47 00 900.