• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.02.2023

XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
 

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a współorganizatorami Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 

Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
 

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). 

Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS w terminie do 21 kwietnia 2023 r. formularza zgłoszeniowego      -> Zalacznik nr 1 formularz.pdf

Regulamin BGR 2023.pdf


Pobierz


GIP Przejdź do GIP