Przekazujemy Państwu pierwsze wydanie "Newslettera powypadkowego" stanowiącego inspirację do zweryfikowania własnego podejścia do zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy, przyjętych rozwiązań i procedur, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach.