Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 25 czerwca 2024
3:15 minut

25 czerwca br. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu zorganizował wspólnie z Politechniką Opolską konferencję z zakresu budownictwa pn.: „Bezpieczeństwo w budownictwie – wybór czy konieczność?” Wydarzenie adresowane było do przedstawicieli branży budowlanej, a jego celem było przedstawienie nowoczesnych rozwiązań stosowanych w budownictwie. Konferencja była zorganizowana w formie hybrydowej - można było w niej uczestniczyć także online.

Konferencja objęta była honorowym patronatem Głównego Inspektora Pracy Pana Marcina Staneckiego.

Tegoroczne wydarzenie było  efektem wspólnego zaangażowania przedstawicieli urzędów kontrolnych, przedstawicieli nauki i przedstawicieli firm budowlanych. Naszym celem było połączenie tych środowisk w aspekcie promowania bezpieczeństwa w budownictwie.
Budownictwo jest branżą, w której od lat dochodzi do największej liczby wypadków przy pracy. Jednocześnie, częściej niż w pozostałych działach gospodarki, są to wypadki o najpoważniejszych skutkach. Kontrole prac budowlanych prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy potwierdzają wysoki wskaźnik nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ich wykonywania. 

Państwowa Inspekcja Pracy w całym kraju realizuje trzyletnią strategię prewencji i kontroli „Budowa. STOP wypadkom!” pod hasłem "Szanuj życie, siebie nie odbudujesz". Celem strategii jest trwała poprawa poziomu bezpieczeństwa pracy na polskich budowach.

W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz województwa opolskiego oraz dyrektorzy i kierownicy urzędów, inspekcji, służb, instytucji działających na Opolszczyźnie.  Ponadto obecni byli  partnerzy społeczni, pracodawcy oraz studenci Politechniki Opolskiej. 

Konferencję otworzyli organizatorzy wydarzenia: Pani Anna Kołodziej - Okręgowy Inspektor Pracy i Rektor Politechniki Opolskiej - Marcin Lorenc.
W imieniu Głównego Inspektora Pracy Marcina Staneckiego, list do zebranych odczytał Zastępca GIP - Jarosław Leśniewski.

Konferencja składała się z trzech części wykładowych:

BLOK I - część wykładowa przedstawicieli urzędów kontrolnych:
- „Kampania kontrolno-prewencyjna Budowa. STOP wypadkom!” - Jarosław Leśniewski - Zastępca Głównego Inspektora Pracy,
- „Wybór czy konieczność" - analiza dotychczasowej realizacji kampanii "Budowa. STOP wypadkom!" - OIP w Opolu - st. insp. pracy koordynator sekcji Edward Siwirski,
- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu: „Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac związanych z usuwaniem bądź zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest. Działania nadzorczo-kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej” - Aleksandra Adamczyk.
BLOK II - "Duża wysokość – duże wyzwania"
- Urząd Dozoru Technicznego „UDT a praca na wysokości” - Marek Ćmiel,
- ELEMONT S.A. Opole „Zarządzanie bhp podczas budowy energetycznych obiektów liniowych wraz z infrastrukturą” - Ewa Chrostowska,
- PROTEKT Łódź „Dobór środków do prac na wysokości – ochrona indywidualna i zabezpieczenia zbiorowe” - Stanisław Traczyk.
BLOK III - "Nowoczesność w drogach i mostach"
- MOSTOPOL Sp. z o.o. Opole „Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie mostowym w wybranych przykładach z realizacji” - Mariusz Pustelnik,
- Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. „Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas realizacji wybranych obiektów inżynierskich” - Marcin Smaga ,
- Politechnika Opolska „Bezpieczeństwo podczas budowy stacji paliw” - Mariusz Komorowski.

Partnerem wydarzenia był Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Partnerami wspierającymi konferencji byli: 

  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu,
  • Urząd Dozoru Technicznego,
  • ELEMONT S.A. Opole,
  • PROTEKT Łódź,
  • MOSTOPOL Sp. z o.o. Opole,
  • Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.

Opiekę medialną wydarzenia zapewniła Telewizja Polska S.A. Oddział Opole.

Partnerami medialnymi konferencji byli: Przegląd Budowlany, NTO i Radio Opole.

Relacje z konferencji dostępne są na:
Konferencja „Bezpieczeństwo w budownictwie – wybór czy konieczność” (youtube.com)
Bezpieczeństwo w budownictwie – wybór czy konieczność? - Politechnika Opolska
W branży budowlanej jest najwięcej wypadków śmiertelnych. Na Politechnice Opolskiej dyskutowano jak można to zmienić | NTO
„Kurier Opolski” – wydanie główne, 25 czerwca 2024. Zobacz program (tvp.pl)

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu