Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 7 czerwca 2024
1:9 minut

Anna Kołodziej p.o. Okręgowy Inspektor Pracy oraz Piotr Chwastyk Prorektor ds. współpracy i rozwoju PANS w Nysie w dniu 06.06.2024 r. podpisali porozumienie w sprawie współdziałania Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu w zakresie m.in. prowadzenia badań i analiz, wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych oraz promowania prawnych zagadnień ochrony człowieka w środowisku pracy.

Współpraca odnosić się będzie w szczególności do:

  • wykorzystania wyników działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy w celach dydaktycznych Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków z badań ustalających przyczyny katastrof budowlanych i wypadków przy pracy, w trakcie zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uczelni,
  • wymiany informacji o zagrożeniach w procesach pracy występujących w zakładach pracy oraz podjętych działaniach mających na celu ich wyeliminowanie,
  • podejmowania działań w celu podniesienia poziomu wiedzy w zakresie prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wśród studentów, obecnych i przyszłych pracowników i pracodawców,
  • podejmowania wspólnych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, organizowania konferencji, sympozjów, szkoleń z wykorzystaniem zdobytych doświadczeń i nowych mediów, wspólna prezentacja naukowej i inspektorskiej wiedzy podczas konferencji, seminariów, paneli eksperckich i targów,
  • współorganizowania konkursów oraz imprez edukacyjnych z zakresu objętego porozumienia.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu