Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 20 czerwca 2024
0:58 minut

20 czerwca br. w Auli im. prof. dra hab. Rudolfa Kośmidra Politechniki Opolskiej odbyło się podsumowanie III edycji konkursu "Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom". Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu był patronem wydarzenia. Celem konkursu jest docenienie tych pracodawców, którzy przestrzegają przepisów prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz kierują się zasadami równego traktowania pracowników bez względu na pochodzenie oraz wspierają ich integrację. 

Uczestnikami Konkursu mogą być pracodawcy, którzy:
- prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w GUS-ie,
- mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego,
- zatrudniają co najmniej 3 cudzoziemców w sposób bezpośredni lub poprzez agencję pośrednictwa pracy (bez względu na formę zatrudnienia),
- dopuszcza się udział w konkursie agencji pracy, jeśli bezpośrednio zatrudniają cudzoziemców, to znaczy są tzw. pracodawcami użytkownikami,
- w ciągu ostatnich 2 lat nie byli karani w związku z popełnieniem wykroczeń z zakresu prawa pracy oraz legalności zatrudnienia, w tym cudzoziemców.

Okręgowy Inspektor Pracy Pani Anna Kołodziej wręczyła nagrodę zwycięzcom w kategorii dużych zakładów, w tym dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu