Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 4 września 2023
1:9 minut

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu zaprasza nauczycieli do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, który będzie realizowany w roku szkolnym/akademickim 2023/2024.

Celem programu jest propagowanie wśród uczniów niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy. Adresaci programu, czyli uczniowie oraz studenci będą mieli możliwość podniesienia poziomu wiedzy w podstawowych zagadnieniach prawa pracy takich jak: podstawy prawne nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenie za pracę, ochrona pracy pracowników młodocianych, uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem. Ważne jest również kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy. W tym zakresie uczestnicy są zapoznawani z wybranymi przez nauczycieli regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizacja programu przebiega we współpracy Państwowej Inspekcji Pracy ze szkołami ponadpodstawowymi oraz uczelniami wyższymi.

Zgłoszenia do udziału w programie mogą dokonywać nauczyciele, którzy już wcześniej uczestniczyli w programie oraz ci, którzy mają zamiar przystąpić do programu po raz pierwszy. 

DEKLARACJĘ UDZIAŁU w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa” rok szkolny 2023/ 2024 można składać:

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu