Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 13 marca 2024
1:16 minut

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu zaprasza wszystkich pracodawców do udziału w programie prewencyjnym „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”.

Celem programu jest m.in. popularyzowanie prawidłowej oceny ryzyka zawodowego, jako kluczowego elementu zarządzania bezpieczeństwem w pracy i prewencji wypadkowej.

Podstawą przystąpienia do programu jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz udział w bezpłatnym szkoleniu.

Realizacja programu w 5 krokach:

Krok 1: Zgłoszenie.

Zgłoś się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Możesz to zrobić listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście.

Krok 2: Szkolenie.

Istotnym elementem programu są szkolenia przeznaczone dla pracodawców, podczas których omawiane są m.in.: zasady szacowania ryzyka zawodowego, identyfikacja zagrożeń w zakładzie pracy, dokumentowanie wyników oceny, podejmowanie działań na rzecz eliminacji lub ograniczenia ryzyka zawodowego i współdziałanie w tym zakresie z pracownikami, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz eliminowanie ich powtarzalności. 

Krok 3: Realizacja.

Po przeszkoleniu pracodawcy identyfikują występujące w zakładach pracy nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego i analizy wypadkowości oraz w oparciu o udostępnione materiały do samokształcenia, podejmują działania korygujące.

Krok 4: Audyt.

Inspektor pracy przeprowadza w zakładzie kontrolę sprawdzającą.

Krok 5: Przyznanie Zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP.

Poddanie się kontroli sprawdzającej i jej pozytywny wynik stanowią warunki otrzymania przez pracodawcę Zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP.

 

Pamiętaj! Ocena ryzyka to pierwszy krok do bezpieczeństwa!

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu