Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 11 kwietnia 2024
0:52 minut

W dniu 11 kwietnia br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbyło się kolejne szkolenie dla społecznych inspektorów pracy. Spotkanie otworzyła i przywitała zebranych uczestników Pani Katarzyna Dyba - p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych. Klub Społecznego Inspektora Pracy przy NSZZ "Solidarność" reprezentował przewodniczący Pan Robert Kafarski. 

Nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu Pan Dawid Rusak wygłosił wykład na temat "Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym - minimalizacja zagrożeń w środowisku pracy", natomiast przedstawiciele ZUS Oddział w Opolu omówili zagadnienia dotyczące: 
1. „Dofinansowanie działań płatników składek na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy” (Pani Iwona Kłonowska, specjalista z Wydziału Dofinansowania Płatników Składek);
2. „Prewencja wypadkowa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – wsparcie dla pracowników i pracodawców” (Pani Agnieszka Wieczorek, główny specjalista z Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji);
3. „Dokumentacja powypadkowa – najczęstsze błędy”(Pan Tomasz Piotrowicz, starszy aprobant w Wydziale Świadczeń Emerytalno-Rentowych).

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu