Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 14 grudnia 2023
1:16 minut

W dniu 14 grudnia br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbyło się szkolenie w ramach 3-letniego programu prewencyjno-kontrolnego "Budowa. STOP wypadkom!" dotyczące bezpieczeństwa w budownictwie. Jest to branża, w której od lat dochodzi do największej liczby wypadków przy pracy. Jednocześnie częściej niż w pozostałych działach gospodarki, są to wypadki o najpoważniejszych skutkach. Kontrole prac budowlanych potwierdzają wysoki poziom nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ich wykonywania. Efektywne przeciwdziałanie wypadkom wymaga skupienia na wielu obszarach, takich jak edukacja, procedury bezpieczeństwa i świadomość pracowników. Stosowanie się do przepisów, regularny przegląd sprzętu oraz promowanie kultury bezpieczeństwa to kluczowe elementy skutecznego przeciwdziałania wypadkom na placu budowy. 

Celem szkolenia było:
- zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, a zwłaszcza zagrożeń związanych z pracą na wysokości, w wykopach, przy obsłudze maszyn budowlanych, a także budowanie zaangażowania grup docelowych w działania na rzecz poprawy standardów bhp;
- popularyzacja i podnoszenie wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki ochrony zbiorowej używane przy pracach szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, prace w wykopach);
- upowszechnienie informacji na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej tam, gdzie zabezpieczenia zbiorowe nie mogą być zastosowane;
- promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie.

Uczestnicy szkolenia otrzymali wydawnictwa, w tym listy kontrolne dotyczące prezentowanych zagadnień.

 

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu